Tanusítványok, minősítések

Tanúsítványok és minősítések, melyekre büszkék vagyunk

Számunkra fontos, hogy ne csak ügyfeleinket bátorítsuk arra, hogy nagyban gondolkozzanak, hanem mi magunk is igyekszünk figyelmet fordítani a folyamatos fejlődésre, legyen szó akár a munkatársaink képzéséről, vagy cégünk működéséről. Örömmel tölt el minket, hogy cégünket több szervezet is méltónak találta arra, hogy minősítésüket elnyerjük. Minden tanúsítványra, minősítésre nagyon büszkék vagyunk, és folyamatosan azon dolgozunk, hogy mások is lássák valóban értéket termetünk. Nem csak beszélünk róla.

Green Brand

A GREEN BRAND minősítést és védjegyet olyan márkák (vállalatok / termékek / szolgáltatások / élelmiszerek és személyiségek) kapják meg, amelyek jelentős mértékben hozzájárulnak a természet és környezet védelméhez.

A GREEN BRAND-ek bizonyíthatóan ökológiailag fenntarthatóan termelnek és működnek, szem előtt tartva a saját felelősségüket a természeti erőforrások megőrzésével kapcsolatban, és nagymértékben elkötelezettek a fenntarthatóság és a természetes egyensúly megőrzése iránt.

Dun & Bradstreet nemzetközi minősítés

A vállalkozással történő üzleti kapcsolat kialakításának kockázata nagyon alacsony, azaz a magyarországi vállalkozások azon kivételes körébe tartozik, mely megfelelt a Dun & Bradstreet nemzetközi minősítési rendszere által támasztott legszigorúbb feltételeknek.

Több száz változót figyelembe véve, meghatározott sztenderdek alapján, az országspecifikus sajátosságok beépítésével kerülnek kiválasztásra azon vállaltok, melyekkel az üzletkötés kockázata a legalacsonyabb, azaz Magyarország pénzügyileg legstabilabb vállalkozásai közé tartoznak.

Minőségirányítási Rendszer (MIR) tanúsítása

Az ISO 9001-es minőségirányítási Rendszer a vevő (megrendelő, megbízó) által kapott termék és/vagy szolgáltatás állandó minőségét a működési folyamatok meghatározásával, előírásával és ellenőrzésével garantálja.

Információbiztonsági Irányítási Rendszer (IBIR) tanúsításasa

Célja az ada­tok sér­tet­len­sé­gé­nek, bi­zal­mas­sá­gá­nak és ren­del­ke­zés­re ál­lá­sá­nak biz­to­sí­tá­sa. Az ISO/IEC 27001 rend­szer be­ve­ze­té­se csök­ken­ti a vissza­élé­sek, a ke­zelt és tá­rolt ada­tok el­vesz­té­sé­nek koc­ká­za­ta­it, biz­ton­sá­go­sab­bá és szorosabbá te­szi a part­ner­kap­cso­la­to­kat, megerősíti az ügyfelek bizalmát a cég irányába, és biz­tosítja a mindennapi munkafolyamatokat.

Energiairányítási rendszer tanúsítása

Az ISO 50001 meghatározza a vállalatok, szervezetek számára az energiagazdálkodási rendszer bevezetésére és annak folyamatos fejlesztésére vonatkozó követelményeket, illetve útmutatást nyújt magának a szabványnak a megfelelő és szabályszerű alkalmazásához. Előírja a cég saját energiapolitikájának kialakítását, meghatározza a jelentős energia-fogyasztási területeket, és tartalmazza az  energiagazdálkodási célokat, akcióterveket, valamint javaslatokat ezek megvalósítására.

Image
Image
Image
Image
Image
Image

Elérhetőségeink

ENCO Energy Kft. 


Alstom Irodaház | 1138 Budapest, Váci út 152.-158.

Iroda: +36 1-789-5201
e-mail: ugyfelszolgalat@encoenergy.hu

Image
Image
Image

Irodánk

Image
Image
Image
Image
Image
Image